Uprawnienia Architektoniczne – Egzamin Praktyka Wykształcenie i Kwalifikacja

Termin egzaminu LATO 2018

IARP ustaliła termin na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej na dzień 8 czerwca 2018 roku. Egzamin rozpocznie się o godzinie 10 we wszystkich okręgowych izbach architektów.

Kandydaci, którzy pozytywnie przejdą etap egzaminu pisemnego zostaną poinformowani o terminie egzaminów ustnych. Zwykle odbywają się one następująco, lub kilka dni po egzaminie testowym.

Continue Reading

Wykaz aktów prawnych na egzamin LATO 2017

IARP opublikowała wykaz ustaw i rozporządzeń, których znajomość będzie wymagana na egzaminie na uprawnienia architektoniczne w sesji LATO 2017. Wykaz zawiera 50 aktów prawnych podzielonych wg wymaganego stopnia znajomości dla poszczególnych rodzajów uprawnień.

POBIERZ WYKAZ

Przypominamy, iż termin egzamin zaplanowano na 9 czerwca 2017.

Dodatkowo polecamy:

Komplet aktów prawnych wraz z interaktywnym wykazem na egzamin na uprawnienia architektoniczne w sesji LATO 2017POBIERZ

Continue Reading

Terminy egzaminów w 2017 roku

IARP poinformowała o terminach egzaminów na uprawnienia architektoniczne w 2017 roku. Egzaminy pisemne odbędą się we wszystkich okręgowych izbach jednocześnie.

 • sesja LATO 2017 – 9.06.2017 godz. 10.00
 • sesja ZIMA 2017 – 15.12.2017 godz. 10.00

 

Przypominamy o ostatecznych terminach składania dokumentów kwalifikacyjnych o przystąpienie do egzaminu:

 • sesja lato – 9.o3.2017
 • sesja zima – 15.09.2017
Continue Reading

Wykaz aktów prawnych – egzamin ZIMA 2016

IARP opublikowała wykaz aktów prawnych , których znajomość będzie obowiązywała kandydatów przystępujących do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w sesji ZIMA 2016. Wykaz zawiera 50 aktów prawnych, zróżnicowanych wg wymaganego stopnia znajomości.

POBIERZ WYKAZ

Przypominamy, iż termin egzaminu zaplanowano na 9 grudnia 2016.

 

Może Cię także zainteresować:

Komplet aktów prawnych wraz z interaktywnym wykazem na egzamin na uprawnienia architektoniczne w sesji ZIMA 2016SPRAWDŹ

Continue Reading

Zmiana terminu egzaminu na uprawnienia architektoniczne – sesja ZIMA 2016

Informujemy, iż Izba Architektów RP ustaliła termin egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej na dzień 9 grudnia 2016 na godzinę 10.00.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu informujemy, że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej  w sesji zimowej na dzień 9 września 2016 roku.

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń  wynoszą:

 • z tytułu kwalifikowania = 800 zł
 • z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 800 zł
 • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 450  zł

 

Rodzaje uprawnień budowlanych w zakresie IARP:

 • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • do projektowania bez ograniczeń
 • do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
 • do projektowania w ograniczonym zakresie
 • do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
Continue Reading

Aplikacja Warunki Techniczne na Android

Aplikacja WARUNKI TECHNICZNE 2016 na ANDROID umożliwia szybki i łatwy dostęp do aktualnego i oficjalnie ujednoliconego tekstu Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Ostatnia uwzględniona aktualizacja: Dz.U. z 2015 poz. 1422 z dnia 8.09.2015

 

 • Aplikacja nie wymaga stałego dostępu do internetu poza instalacją.
 • Bezpłatna i nie zawiera reklam.

 

FUNKCJE APLIKACJI

 • Szybki dostęp do poszczególnych działów i rozdziałów na pomocą spisu treści
 • Wyszukiwanie w treści aktu prawnego oraz przeglądanie wyników wyszukiwania
 • Zaznaczanie i kopiowanie wybranego fragmentu tekstu

 

PRZYKŁADOWE OKNO PROGRAMU

 

okno1

 

okno2

Continue Reading

Akty prawne na egzamin LATO 2016

Izba Architektów udostępniła wykaz aktów prawnych, których znajomości będzie obowiązywała kandydatów przystępujących do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w sesji LATO 2016 w dniu 24.06.2015

 

Wykaz aktów prawnych

POBIERZ

Continue Reading

Aplikacja Prawo Budowlane na Android

Aplikacja Prawo Budowlane 2016 przeznaczona jest na telefony i tablety z systemem Android. Umożliwia dostęp do ujednoliconego i aktualnego tekstu Ustawy Prawo Budowlane.

STAN PRAWNY – Dz.U. 2016 poz. 290 z dnia 08.03.2016

 

apka_PB_qr

 

PODSTAWOWE FUNKCJE APLIKACJI

 • Szybki dostęp do poszczególnych rozdziałów na pomocą spisu treści
 • Wyszukiwanie w treści aktu prawnego oraz przeglądanie wyników wyszukiwania
 • Przechodzenie do kolejnych/poprzednich rozdziałów na pomocą wygodnej nawigacji
 • Zaznaczanie i kopiowanie wybranego fragmentu tekstu

 

WYGLĄD

Screenshot_2016-04-13-16-46-02

 

Screenshot_2016-04-13-16-46-18

 

Screenshot_2016-04-13-16-46-46

Continue Reading

Przykładowe pytania na egzamin testowy

Tutaj znajdziecie zbiory przykładowych pytań na egzamin pisemny ( testowy ) na uprawnienia architektoniczne zebrane z ostatnich lat. Pytania okresowo udostępniane są przez IARP. Zakres pytań odpowiada zakresowi jaki pojawia się na egzaminach. Dominują pytania z warunków technicznych, prawa budowlanego oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Poniżej przedstawiamy listę 60 przykładowych pytań na egzamin pisemny.

POBIERZ ZESTAW

 

Lista przykładowych pytań ( bez odpowiedzi )

POBIERZ ZESTAW

 

Przykładowy test – 2016

POBIERZ ZESTAW

Continue Reading

Uprawnienia architektoniczne po budownictwie

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z 2014 roku, absolwenci kierunku budownictwo mogą starać się o uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w niektórych rodzajach i specjalnościach.

 

 

Po zdobyciu tytułu zawodowego magister inżynier budownictwa, absolwent ( po odbyciu odpowiedniej praktyki ) może starać się o :

uprawnienia architektoniczne do projektowania w ograniczonym zakresie – pozwalające na projektowanie oraz sprawdzanie projektów budowlanych obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej i sprawowanie nadzoru autorskiego na budowie tych obiektów budowlanych, oraz kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych.

uprawnienia architektoniczne do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – które umożliwią mu m.in. kierowanie budową lub robotami budowlanymi przy realizacji obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej, kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów w odniesieniu do realizacji ww. obiektów budowlanych, wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji wcześniej wymienionych obiektów budowlanych, oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania wcześniej wymienionych obiektów budowlanych.

Po zdobyciu tytułu zawodowego inżynier budownictwa, absolwent ( po odbyciu odpowiedniej praktyki ) może starać się o :

uprawnienia architektoniczne do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – zakres uprawnień podano powyżej.

 

Podsumowując uprawnienia projektowe architektoniczne dla inżynierów budownictwa są bardzo ograniczone i właściwie nieprzydatne, gdyż projektowanie na obszarze zagrodowym sprowadza się do obiektów zlokalizowanych na działkach rolnych i leśnych.( czyli np. stodoły, obiekty rolnicze, magazyny rolnicze). Wszelkie obiekty na działkach budowlanych podlegają pod nieograniczone uprawnienia projektowe, a takich inżynier budownictwa aktualnie nie uzyska.

Jeżeli chodzi o uprawnienia architektoniczne wykonawcze dla absolwentów budownictwa to biorąc pod uwagę powyższe ograniczenia,  także są niewiele warte i zdecydowanie lepiej zdobyć uprawnienia wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w Izbie Inżynierów.

Continue Reading