Egzamin testy i program do nauki

Autor: admin

Uprawnienia architektoniczne drożeją

uprawnienia architektoniczne koszty

Rosną opłaty wymagane przez IARP podczas kwalifikacji by uzyskać uprawnienia architektoniczne w 2019 roku. Koszty uprawnień architektonicznych od kilku lat systematycznie rosną.

Continue Reading

Uprawnienia architektoniczne rodzaje i zakres

Rodzaje i typy uprawnień architektonicznych wyszczególnionych w ustawie Prawo budowlane oraz wymagania niezbędne do ich uzyskania. Każdy z rodzajów uprawnień przyznawane jest przez okręgowe komisje kwalifikacyjne Izby Architektów RP po przejściu procesu kwalifikacyjnego oraz spełnieniu określonych warunków ustawowych.

Continue Reading
Continue Reading
Continue Reading

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna jest organem Krajowej Izby IARP określonym w statucie izby. Poniżej opisano podstawowe zadania komisji oraz zasady wyboru członków i jej funkcjonowania.

Continue Reading

Egzamin testowy – pisemny

Przebieg egzaminu testowego na uprawnienia architektoniczne określono w regulaminie postępowania kwalifikacyjnego opublikowanym przez IARP.

Egzamin pisemny przeprowadzany jest w formie testu. Wybór odpowiedzi polega na zaznaczeniu jednej z trzech dostępnych do danego pytania A, B lub C.

Continue Reading
Continue Reading
Continue Reading

Prawo budowlane 2019 – aktualizacja

Na stronach internetowych 15.04.2019 ISAP ogłoszona została długo wyczekiwana przez ubiegających się o uprawnienia architektoniczne aktualizacja ustawy Prawo budowlane:

USTAWA z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane –

Dz.U. 2019 poz. 695

Continue Reading

Terminy i koszty egzaminów w 2019 roku

Izba Architektów RP ( IARP ) ogłosiła terminy egzaminów na uprawnienia architektoniczne w 2019 roku oraz ostateczne daty składania dokumentów kwalifikacyjnych do sesji lato i zima 2019.

Continue Reading