Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna jest organem Krajowej Izby IARP określonym w statucie izby. Poniżej opisano podstawowe zadania komisji oraz zasady wyboru członków i jej funkcjonowania.