Egzamin testy i program do nauki

Tag: terminy egzaminów

Terminy egzaminów w 2017 roku

IARP poinformowała o terminach egzaminów na uprawnienia architektoniczne w 2017 roku. Egzaminy pisemne odbędą się we wszystkich okręgowych izbach jednocześnie.

 • sesja LATO 2017 – 9.06.2017 godz. 10.00
 • sesja ZIMA 2017 – 15.12.2017 godz. 10.00

 

Przypominamy o ostatecznych terminach składania dokumentów kwalifikacyjnych o przystąpienie do egzaminu:

 • sesja lato – 9.o3.2017
 • sesja zima – 15.09.2017
Continue Reading

Terminy egzaminów na uprawnienia architektoniczne w roku 2012

Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 2012 r. zostały wyznaczone następująco:

 • sesja letnia – 1 czerwca 2012 (termin składania wniosków – do 2 marca 2012)
 • sesja zimowa – 7 grudnia 2012 (termin składania wniosków – do 31 sierpnia 2012)
 
Do wniosku należy dołączyć:
 1. Odpis dyplomu,
 2. Życiorys zawodowy,
 3. Książkę praktyki zawodowej,
 4. Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej (dotyczy osób odbywających praktykę za granicą),
 5. Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby zawodowej osób, pod których kierownictwem była odbywana praktyka (dotyczy osób odbywających praktykę w Polsce),
 6. Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych,
 7. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne
 8. Kopia Dowodu Osobistego potwierdzona przez pracownika biura okręgowej izby architektów RP z oryginałem.

 

 

źródło: IARP

Continue Reading