Mindblown: a blog about philosophy.

 • Czy architekt może nie posiadać uprawnień?

  Czy architekt może nie posiadać uprawnień?

  Architekt bez uprawnień? Dowiedz się, jakie są ograniczenia i możliwości pracy bez pełnych kwalifikacji w tej branży.

 • Terminy egzaminu na uprawnienia architektoniczne w latach 2024 – 2026

  Terminy egzaminu na uprawnienia architektoniczne w latach 2024 – 2026

  Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP, odpowiedzialna za proces nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, ogłosiła harmonogram egzaminów na najbliższe lata 2023, 2024, 2025 i 2026. Planowanie z wyprzedzeniem ma na celu ułatwienie kandydatom przygotowania się do tych ważnych testów kompetencji zawodowych. Plan egzaminów na uprawnienia architektoniczne na lata 2023-2026 Zasady ustalania terminów egzaminu Egzaminy na uprawnienia…

 • Przykładowe pytania na uprawnienia architektoniczne z prawa budowlanego

  Przykładowe pytania na uprawnienia architektoniczne z prawa budowlanego

  Sprawdź się w teście na uprawnienia architektoniczne z prawa budowlanego! Zdobądź wiedzę i bądź gotowy na egzamin!

 • Wykaz aktów prawnych na uprawnienia architektoniczne

  Wykaz aktów prawnych na uprawnienia architektoniczne

  Wykaz aktów prawnych, których znajomość obowiązuje w trakcie egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ogłasza na stronie internetowej Izby Architektów RP, najpóźniej na dwa miesiące przed każdym terminem egzaminu. Przystępujących do egzaminu na uprawnienia budowlane obowiązuje stan prawny aktów na dzień ich ogłoszenia na stronie internetowej Izby Architektów RP. Wykaz aktów…

 • Opłaty za egzamin i kwalifikację na uprawnienia architektoniczne

  Opłaty za egzamin i kwalifikację na uprawnienia architektoniczne

  Wysokość opłat związanych z procesem uzyskiwania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w Polsce, takich jak opłata za kwalifikowanie wykształcenia i praktyki zawodowej (pierwsza rata) oraz opłata za przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia budowlane (druga rata), jest ustalana przez Krajową Radę Izby Architektów RP. Krajowa Rada Izby Architektów RP podejmuje uchwałę w sprawie wysokości opłat. Uchwała ta…

 • Termin egzaminu na uprawnienia architektoniczne w 2024 roku

  Termin egzaminu na uprawnienia architektoniczne w 2024 roku

  Termin egzaminu na uprawnienia architektoniczne jest ustalany przez właściwy organ samorządu zawodowego W przypadku uprawnień z zakresu architektury w Polsce rolę tę pełni Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP. Ta instytucja, działając na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo budowlane, odpowiada za organizację i koordynację procesu egzaminacyjnego. Decyzja o dacie egzaminu jest podejmowana z…

 • Zasada poufności a proces kwalifikacyjny na uprawnienia architektoniczne

  Zasada poufności a proces kwalifikacyjny na uprawnienia architektoniczne

  Rozważając kwestię załączania projektów architektonicznych do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych w kontekście klauzuli poufności zawartej w umowie między architektem a inwestorem, istotne jest zrozumienie kilku kluczowych aspektów. Te aspekty obejmują zasady prawne dotyczące procesu kwalifikacyjnego, charakter klauzuli poufności oraz najlepsze praktyki, które należy zastosować, aby uniknąć potencjalnych problemów prawnych. Zasady Prawne Procesu Kwalifikacyjnego Na…

 • Klauzula poufności a dokumenty dołączane do wniosku o uprawnienia architektoniczne

  Klauzula poufności a dokumenty dołączane do wniosku o uprawnienia architektoniczne

  W obliczu pytań dotyczących zgodności załączania projektów architektonicznych do wniosków o nadanie uprawnień budowlanych z klauzulami poufności, istotne jest przeanalizowanie obowiązujących przepisów i regulacji. W artykule wyjaśniamy, czy takie działanie stanowi naruszenie umowy cywilno-prawnej między architektem a inwestorem oraz podajemy interpretację Krajowej Izby Architektów RP w tym zakresie. Podstawa prawna Omawiając zasadność załączania projektów architektonicznych…

 • Sharing your stories has never been easier

  Sharing your stories has never been easier

  Nunc id sapien finibus faucibus odio vitae aliquam eros. Ante ex mauris a mus lobortis, urna elit odio nibh ac aliquet ipsum leo commodo quam. Proin semper leo ligula aenean utt erat non quam amet. Morbi fames tempor purus, at semper velit sapien vel in blandit ante. Etiam feugiat ligula turpis enim pulvinar mollis sed.…

 • Zmiany w egzaminach na uprawnienia architektoniczne z powodu stanu epidemii

  Zmiany w egzaminach na uprawnienia architektoniczne z powodu stanu epidemii

  W dobie bezprecedensowych wyzwań stawianych przez pandemię COVID-19, każda branża musiała dostosować swoje działania do nowej rzeczywistości. Nie inaczej jest w sektorze budowlanym, gdzie proces zdobywania uprawnień architektonicznych stanął w obliczu nieoczekiwanych przeszkód. Znaczące zmiany wprowadzone przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną (KKK) w zakresie egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej stanowią odpowiedź na te wyzwania.…

Czy możesz polecić książkę?