Kategoria: Egzamin

 • Zasady przeprowadzania egzaminu ustnego

  Zasady przeprowadzania egzaminu ustnego

  Egzamin ustny przeprowadzany jest bezpośrednio po egzaminie pisemnym, lub w kolejnych dniach w zależności od liczby kandydatów. Egzamin polega na udzieleniu odpowiedzi na 5 pytań egzaminacyjnych, z czego 3 pytania są losowane przez kandydata, natomiast pozostałe 2 pytania zadawane są przez komisję egzaminacyjną i są związane z praktyką projektową oraz budowlaną. Pytania egzaminacyjne są związane […]

 • Zasady przeprowadzania egzaminu pisemnego

  Zasady przeprowadzania egzaminu pisemnego

  Egzamin pisemny przeprowadzany jest w formie testu, polegającego na wyborze jednej z trzech dostępnych odpowiedzi. Test dla każdego rodzaju uprawnień architektonicznych składa się z 60 pytań, w tym: 42 pytania – z zakresu ustaw i przepisów wykonawczych wyszczególnionych w wykazie wymaganych aktów prawnych  przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną 12 pytań – związanych z przepisami BHP podczas…

 • Wykaz aktów prawnych na egzamin JESIEŃ 2015

  Wykaz aktów prawnych na egzamin JESIEŃ 2015

  Wykaz 50 aktów prawnych, których znajomość jest wymagana na egzaminie na uprawnienia architektoniczne w sesji jesień 2015. Wykaz obowiązuje dla  następujących rodzajów uprawnień:     do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń do projektowania bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie do projektowania w…

 • Program do nauki na egzamin na uprawnienia architektoniczne

  Program do nauki na egzamin na uprawnienia architektoniczne

  Program przeznaczony jest dla kandydatów przygotowujących się do egzaminu na uprawnienia architektoniczne. Umożliwia przyswojenie i sprawdzenie znajomości aktów prawnych, skracając tym samym czas poświęcony na naukę i znacznie usprawniając jej proces. Na egzaminie wymagana jest znajomość kilkudziesięciu ustaw i rozporządzeń. Przygotowywanie się w sposób tradycyjny przez czytanie/ zapamiętywanie jest wysoce nieefektywne i czasochłonne, a często…

 • Egzamin na uprawnienia architektoniczne

  Egzamin na uprawnienia architektoniczne

  Egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadzane są dwa razy w roku, w terminach ustalonych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną. Terminy egzaminów ogłaszane są na stronie internetowej Izby Architektów RP w styczniu każdego roku. Egzamin odbywa się we wszystkich okręgach w tym samym terminie, na podstawie tych samych zestawów pytań. Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części…

 • Akty prawne na egzamin na uprawnienia architektoniczne

  Akty prawne na egzamin na uprawnienia architektoniczne

  Wykaz aktów prawnych wraz z określeniem zakresu obowiązku ich znajomości i umiejętności praktycznego posługiwania się tymi przepisami L.p. Akt prawny i jego publikacja Publikacja Zakres obowiązku PRAWO BUDOWLANE I PRZEPISY WYKONAWCZE USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane   Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414 ze zm. Szczegółowa znajomość przedmiotu aktu…