Książka praktyki zawodowej – uprawnienia architektoniczne

Obowiązujący wzór książki praktyki zawodowej dla osób ubiegających się o zdobycie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.

Uwaga: Przed rozpoczęciem wypełniania książkę należy zarejestrować i opieczętować we właściwej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

POBIERZ KSIĄŻKĘ PRAKTYKI