Praktyka zawodowa przy projektowaniu

praktyka projektowaZgodnie z regulaminem postępowania kwalifikacyjnego IARP odbywana przez kandydata praktyka zawodowa przy sporządzaniu projektów powinna polegać na:

bezpośrednim i zgodnym z regulacjami wewnętrznymi Izby Architektów RP uczestnictwie w pracach projektowych przy sporządzaniu projektów budowlanych oraz spełniać pozostałe wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Między innymi, jako praktykę projektową można zaliczyć czynności polegające na:

  • wykonaniu inwentaryzacji
  • udziale w projektowaniu koncepcji architektonicznej
  • wykonaniu innych opracowań projektowych poprzedzających projekt budowlany

pod warunkiem, że czynności te bezpośrednio związane są z wykonywaniem na ich podstawie praktyki przy sporządzaniu projektu budowlanego i nie przekraczają łącznie 20 procent czasu odbytej praktyki. Pozostały czas powinna stanowić praktyka związana z samym wykonywaniem projektów budowlanych.

Różnorodność tematyczna, stopień złożoności opracowań projektowych oraz zakres wykonywanych czynności decydują o uznaniu praktyki za odpowiednią.


Opublikowano

w

przez

Tagi: