Prawo budowlane 2019 – aktualizacja

Na stronach internetowych 15.04.2019 ISAP ogłoszona została długo wyczekiwana przez ubiegających się o uprawnienia architektoniczne aktualizacja ustawy Prawo budowlane:

USTAWA z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane –

Dz.U. 2019 poz. 695

, która wprowadza nakazane przez Trybunał Konstytucyjny zmiany w przepisach.

Przypomnijmy, iż zgodnie z wyrokiem TK z dnia 7 lutego 2018 zakwestionował brzmienie artykułu 16 Prawa budowlanego, który umożliwiał ministrowi ograniczenie zakresu uprawnień budowlanych w wydanym rozporządzeniu. Trybunał potraktował to jako nieuprawnioną ingerencję w wolność wykonywania zawodu i nakazał poprawę wadliwych przepisów.

Ustawodawca nie zdążył ze zmianą przepisów i w praktyce od 13 lutego bieżącego roku nadawanie uprawnień architektonicznych zostało zablokowane.

Opublikowana aktualizacja ustawy Prawo budowlane ” naprawia” wadliwe przepisy w jest pierwszym krokiem do przywrócenia możliwości nadawania uprawnień. Ostatnim krokiem ma być bowiem aktualizacja rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Aktualizacja ustawy Prawo budowlane 2019

POBIERZ


Opublikowano

w

przez