Tag: książka praktyki zawodowej

  • Wytyczne dotyczące książki praktyki zawodowej

    Wytyczne dotyczące książki praktyki zawodowej

    Osoby kierujące praktyką zawodową powinny przez cały okres jej trwania być czynnym członkiem samorządu zawodowego i posiadać  uprawnienia budowlane bez ograniczeń: 1)    przy sporządzaniu projektów – do projektowania  w specjalności architektonicznej; 2)    na budowie – do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej. Osoby kierujące praktyką zawodową (projektową i budowlaną) podejmując się prowadzenia praktyki…

  • Książka praktyki zawodowej – uprawnienia architektoniczne

    Książka praktyki zawodowej – uprawnienia architektoniczne

    Obowiązujący wzór książki praktyki zawodowej dla osób ubiegających się o zdobycie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. Uwaga: Przed rozpoczęciem wypełniania książkę należy zarejestrować i opieczętować we właściwej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. POBIERZ KSIĄŻKĘ PRAKTYKI