Tag: opiekun praktyki

  • Wytyczne dotyczące książki praktyki zawodowej

    Wytyczne dotyczące książki praktyki zawodowej

    Osoby kierujące praktyką zawodową powinny przez cały okres jej trwania być czynnym członkiem samorządu zawodowego i posiadać  uprawnienia budowlane bez ograniczeń: 1)    przy sporządzaniu projektów – do projektowania  w specjalności architektonicznej; 2)    na budowie – do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej. Osoby kierujące praktyką zawodową (projektową i budowlaną) podejmując się prowadzenia praktyki…