Tag: opłaty

  • Uprawnienia architektoniczne drożeją

    Uprawnienia architektoniczne drożeją

    Rosną opłaty wymagane przez IARP podczas kwalifikacji by uzyskać uprawnienia architektoniczne w 2019 roku. Koszty uprawnień architektonicznych od kilku lat systematycznie rosną.

  • Terminy i opłaty za egzamin 2011

    Terminy i opłaty za egzamin 2011

    Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów pisemnych na uprawnienia budowlane: sesja letnia – 10 czerwca 2011 r. sesja zimowa – 2 grudnia 2011 r. Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w 2011 r. wynoszą: z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej jest równa 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę: 1.386,- zł. × 50 % = 693,- zł.…