Termin egzaminu LATO 2018

IARP ustaliła termin na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej na dzień 8 czerwca 2018 roku. Egzamin rozpocznie się o godzinie 10 we wszystkich okręgowych izbach architektów.

Kandydaci, którzy pozytywnie przejdą etap egzaminu pisemnego zostaną poinformowani o terminie egzaminów ustnych. Zwykle odbywają się one następująco, lub kilka dni po egzaminie testowym.


Opublikowano

w

przez

Tagi: