terminy egzaminów na uprawnienia architektoniczne

Terminy egzaminu na uprawnienia architektoniczne w latach 2024 – 2026

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP, odpowiedzialna za proces nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, ogłosiła harmonogram egzaminów na najbliższe lata 2023, 2024, 2025 i 2026. Planowanie z wyprzedzeniem ma na celu ułatwienie kandydatom przygotowania się do tych ważnych testów kompetencji zawodowych.

Plan egzaminów na uprawnienia architektoniczne na lata 2023-2026

 • 2023 r.
  • Sesja letnia: 2 czerwca
  • Sesja zimowa: 1 grudnia
 • 2024 r.
  • Sesja letnia: 7 czerwca
  • Sesja zimowa: 6 grudnia
 • 2025 r.
  • Sesja letnia: 6 czerwca
  • Sesja zimowa: 5 grudnia
 • 2026 r.
  • Sesja letnia: 5 czerwca
  • Sesja zimowa: 4 grudnia

Zasady ustalania terminów egzaminu

Egzaminy na uprawnienia architektoniczne, organizowane przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną IARP, odbywają się co najmniej dwa razy w roku w terminach ustalanych przez Komisję i ogłaszanych na stronie internetowej Izby Architektów RP. W uzasadnionych przypadkach terminy te mogą ulec zmianie. Komisja może również wyznaczać dodatkowe terminy egzaminów, a terminy na złożenie wniosków o nadanie uprawnień budowlanych są ustalane równocześnie z ogłoszeniem terminów egzaminów, z zastrzeżeniem, że nie mogą być one krótsze niż 3 miesiące przed planowanym terminem egzaminu. Te procedury zapewniają elastyczność i dostępność procesu zdobywania uprawnień dla aspirujących architektów, podkreślając zrozumienie ich potrzeb przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną IARP.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP może wyznaczyć dodatkowy termin egzaminu na uprawnienia architektoniczne.

Terminy składania wniosków na uprawnienia architektoniczne

Proces składania wniosków kwalifikacyjnych na uprawnienia architektonicze jest ściśle związany z harmonogramem egzaminów ustalanym przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną. W chwili ogłaszania terminów egzaminów, Komisja jednocześnie wyznacza terminy na złożenie wniosków o nadanie tych uprawnień. Kluczowym zastrzeżeniem jest to, że terminy składania wniosków nie mogą być krótsze niż 3 miesiące przed wyznaczonym terminem egzaminu. Ta zasada zapewnia kandydatom wystarczająco dużo czasu na przygotowanie i zgromadzenie wszystkich wymaganych dokumentów.

W przypadku wniosków, które wpłyną po wyznaczonym terminie, istnieje procedura ich przetwarzania. Takie wnioski nie są odrzucane, lecz traktowane jako złożone na najbliższy kolejny termin egzaminu. Jest to istotne dla zachowania sprawiedliwości i równych szans dla wszystkich kandydatów. Okręgowa komisja kwalifikacyjna ma obowiązek poinformować kandydata o takiej zmianie terminu rozpatrzenia wniosku.


Opublikowano

w

przez

Tagi: