Wykształcenie wymagane do zdobycia uprawnień architektonicznych

wykształcenieZestawienie wykształcenia wymaganego do zdobycia poszczególnych rodzajów uprawnień architektonicznych:

 

do projektowania bez ograniczeń
Wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego magister inżynier architekt.

 

do projektowania w ograniczonym zakresie
Wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego inżynier architekt lub magister inżynier budownictwa.

 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
Wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego magister inżynier architekt.

 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
Wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego inżynier architekt lub magister inżynier budownictwa.

 

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
Wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego magister inżynier architekt lub inżynier architekt.

 

do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
Wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego magister inżynier budownictwa lub inżynier architekt lub inżynier budownictwa lub technik architekt.


Opublikowano

w

przez

Tagi: