Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna jest organem Krajowej Izby IARP określonym w statucie izby. Poniżej opisano podstawowe zadania komisji oraz zasady wyboru członków i jej funkcjonowania.

Zadania Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna w szczególności wykonuje przewidziane w ustawie działania Krajowej Izby w zakresie:

  • nadawania uprawnień zawodowych,
  • nadzoruje działalność okręgowych komisji kwalifikacyjnych.
  • Działa w granicach ustalonych ustawą, statutem, odpowiednimi regulaminami.

Wybór i skład Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wybierana jest zgodnie z ustawą i odpowiednim regulaminem.

Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej tworzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.

Okręgowa komisja kwalifikacyjna

Okręgowa komisja kwalifikacyjna w szczególności wykonuje przewidziane w ustawie działania okręgowej izby w zakresie nadawania uprawnień zawodowych. Działa w granicach ustalonych ustawą, statutem, odpowiednimi regulaminami. Okręgowa komisja kwalifikacyjna wybierana jest zgodnie z ustawą i odpowiednim regulaminem. Prezydium okręgowej komisji kwalifikacyjnej tworzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz sekretarz komisji.


Opublikowano

w

przez