Egzamin testy i program do nauki

Kategoria: Aktualności

Uprawnienia architektoniczne drożeją

uprawnienia architektoniczne koszty

Rosną opłaty wymagane przez IARP podczas kwalifikacji by uzyskać uprawnienia architektoniczne w 2019 roku. Koszty uprawnień architektonicznych od kilku lat systematycznie rosną.

Continue Reading

Zmiana terminu egzaminu na uprawnienia architektoniczne – sesja ZIMA 2016

Informujemy, iż Izba Architektów RP ustaliła termin egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej na dzień 9 grudnia 2016 na godzinę 10.00.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu informujemy, że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej  w sesji zimowej na dzień 9 września 2016 roku.

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń  wynoszą:

 • z tytułu kwalifikowania = 800 zł
 • z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 800 zł
 • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 450  zł

 

Rodzaje uprawnień budowlanych w zakresie IARP:

 • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • do projektowania bez ograniczeń
 • do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
 • do projektowania w ograniczonym zakresie
 • do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
Continue Reading

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne w roku 2016

koszty kwalifikacjiZgodnie z uchwałą  numer  O–36–IV-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dn. 21 sierpnia 2014 roku stawki opłat za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, wynoszą odpowiednio:

 • z tytułu kwalifikowania: 800 złotych
 • z tytułu przeprowadzenia egzaminu: 800 złotych
 • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu: 450 złotych

[alert-note]Opłaty powinny być wniesione na rachunek bankowy właściwej miejscu zamieszkania Okręgowej Izby Architektów RP[/alert-note]

Continue Reading

Terminy składania wniosków o zdobycie uprawnień w 2016 roku

egzamin 2016Krajowa komisja Kwalifikacyjna IARP ustaliła już ostateczne terminy składania wniosków dla osób przystępujących do zdobycia uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w 2016 roku.

 

 

[alert-announce]SESJA LETNIA – dokumenty należy złożyć do 24 czerwca 2016 roku [/alert-announce]

[alert-announce]SESJA ZIMOWA – dokumenty należy złożyć do 16 września 2016 roku[/alert-announce]

 

Wnioski wraz z kompletnymi załącznikami należy składać do właściwej miejscu zamieszkania kandydata Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej IARP. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej teczce.

Continue Reading

Terminy egzaminów na uprawnienia architektoniczne w 2016 roku

egzamin 2016Znamy już terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w 2016 roku. Egzamin dla wszystkich rodzajów i specjalności uprawnień odbędzie się:

 

 

[alert-announce]SESJA LETNIA – 24 czerwca 2016 roku , godzina 10.00[/alert-announce]

[alert-announce]SESJA ZIMOWA – 16 grudnia 2016 roku, godzina 10:00[/alert-announce]

 

Continue Reading

Terminy egzaminów na uprawnienia architektoniczne w roku 2012

Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 2012 r. zostały wyznaczone następująco:

 • sesja letnia – 1 czerwca 2012 (termin składania wniosków – do 2 marca 2012)
 • sesja zimowa – 7 grudnia 2012 (termin składania wniosków – do 31 sierpnia 2012)
 
Do wniosku należy dołączyć:
 1. Odpis dyplomu,
 2. Życiorys zawodowy,
 3. Książkę praktyki zawodowej,
 4. Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej (dotyczy osób odbywających praktykę za granicą),
 5. Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby zawodowej osób, pod których kierownictwem była odbywana praktyka (dotyczy osób odbywających praktykę w Polsce),
 6. Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych,
 7. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne
 8. Kopia Dowodu Osobistego potwierdzona przez pracownika biura okręgowej izby architektów RP z oryginałem.

 

 

źródło: IARP

Continue Reading

Terminy i opłaty za egzamin 2011

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów pisemnych na uprawnienia budowlane:

 • sesja letnia – 10 czerwca 2011 r.
 • sesja zimowa – 2 grudnia 2011 r.

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w 2011 r. wynoszą:

 • z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej jest równa 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę: 1.386,- zł. × 50 % = 693,- zł.
 • z tytułu przeprowadzenia egzaminu jest równa 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę: 1.386,- zł. × 50 % = 693,- zł.
 • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu jest równa 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę: 1.386,- zł. × 30 % = 416,- zł.
Continue Reading