Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

W załączniku przedstawiamy aktualny tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tekst został opracowany  przez PIIB.

WARUNKI TECHNICZNE 2015

 


Opublikowano

w

przez