Prawo budowlane 2019 – aktualizacja

Na stronach internetowych 15.04.2019 ISAP ogłoszona została długo wyczekiwana przez ubiegających się o uprawnienia architektoniczne aktualizacja ustawy Prawo budowlane:

USTAWA z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane –

Dz.U. 2019 poz. 695