Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki

Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej to dokument, w którym opiekun praktyki zawodowej posiadający odpowiednie uprawnienia i  pełniący samodzielną funkcję techniczną, poświadcza odbycie praktyki przez kandydata ubiegającego się o uprawnienia architektoniczne. Dokument został wprowadzony przez rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z września 2014 roku i zastąpił on dotychczas stosowaną książkę praktyki zawodowej.

Oświadczenie składa się z następującymi załącznikami:

  • zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej
  • decyzja o nadaniu uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla opiekuna praktyki
  • zaświadczenie o wpisaniu opiekuna na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego w okresie odbywania praktyki zawodowej kandydata

Wzór oświadczenia

wycinek z oświadczenia potwierdzającego praktykę

 

[alert-note]Kompletny wzór oświadczenia w formacie PDF                                             [button-brown url=/wp-content/uploads/2016/01/uprawnienia-oswiadczenie-opiekuna.pdf position=”right”] POBIERZ [/button-brown] [/alert-note]

 


Opublikowano

w

przez

Tagi: