Praktyka zawodowa na budowie

praktyka na budowiePraktyka zawodowa odbywana na budowie powinna polegać na pełnieniu funkcji technicznej przy wykonywaniu robót budowlanych o różnorodnym charakterze, pozwalających na zapoznanie się z możliwie pełnym cyklem realizacji inwestycji oraz warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie, w szczególności przy wznoszeniu budynku lub jego części oraz powinna spełniać pozostałe wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Pełnienie funkcji technicznej przy wykonywaniu robót budowlanych w ramach praktyki zawodowej polega między innymi na wykonywaniu czynności asystenta:

  • kierownika budowy lub kierownika robót architektonicznych
  • kierownika robót konstrukcyjno – budowlanych
  • inspektora nadzoru inwestorskiego
  • projektanta sprawującego nadzór autorski na budowie
Do praktyki zawodowej na budowie można zaliczyć także:
  • wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w organach nadzoru budowlanego
  • pracę w organach administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania zarządcy drogi publicznej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych
  • pracę u zarządcy infrastruktury kolejowej lub w podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury kolejowej we właściwym stanie technicznym działającym na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy lub czynności inspekcyjno-kontrolnych i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk, stanu technicznego budowli i urządzeń budowlanych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych

z zastrzeżeniem, iż 2 lata wykonywania takich czynności, uznawane jest jako 1 rok praktyki na budowie.


Opublikowano

w

przez

Tagi: