Tag: egzamin ustny

  • Szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne

    Szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne

    I .  Postanowienia  ogólne 1.    Egzamin  przeprowadza  okręgowa  komisja  kwalifikacyjna  w  zespole  egzaminacyjnym  (zespołach egzaminacyjnych) wyznaczonym  w  trybie  określonym  Uchwałą  nr  12    I  Krajowego  Zjazdu  Izby Architektów z dnia 19 stycznia 2002 r. w sprawie: Regulaminu okręgowych komisji kwalifikacyjnych Izby Architektów. 2.    Zasady prowadzenia egzaminu określone są w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia…