Tag: prywatność

  • Klauzula poufności a dokumenty dołączane do wniosku o uprawnienia architektoniczne

    Klauzula poufności a dokumenty dołączane do wniosku o uprawnienia architektoniczne

    W obliczu pytań dotyczących zgodności załączania projektów architektonicznych do wniosków o nadanie uprawnień budowlanych z klauzulami poufności, istotne jest przeanalizowanie obowiązujących przepisów i regulacji. W artykule wyjaśniamy, czy takie działanie stanowi naruszenie umowy cywilno-prawnej między architektem a inwestorem oraz podajemy interpretację Krajowej Izby Architektów RP w tym zakresie. Podstawa prawna Omawiając zasadność załączania projektów architektonicznych…