Termin egzaminu na uprawnienia architektoniczne w 2024 roku

Termin egzaminu na uprawnienia architektoniczne jest ustalany przez właściwy organ samorządu zawodowego W przypadku uprawnień z zakresu architektury w Polsce rolę tę pełni Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP. Ta instytucja, działając na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo budowlane, odpowiada za organizację i koordynację procesu egzaminacyjnego. Decyzja o dacie egzaminu jest podejmowana z uwzględnieniem wielu czynników, takich jak dostępność miejsc egzaminacyjnych, liczba kandydatów, a także harmonogram pracy komisji egzaminacyjnej. Krajowa Izba Architektów RP dba o to, aby terminy były komunikowane z odpowiednim wyprzedzeniem, co pozwala kandydatom na odpowiednie przygotowanie się do egzaminu. Ustalanie terminu egzaminu jest kluczowe dla zapewnienia przejrzystości i sprawiedliwości całego procesu certyfikacji zawodowej architektów.

Termin egzaminu IARP 2024

Komisja Kwalifikacyjna Krajowej Izby Architektów RP poinformowała o ustaleniu daty egzaminu pisemnego na uprawnienia architektoniczne, obejmującego wszystkie kategorie i specjalności przyznawane przez Izbę Architektów RP, zgodnie z ustawą o Prawie budowlanym z 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ):

 • sesja lato – 7 czerwca 2024 r. o godz. 10:00
 • sesja zima – 6 grudnia 2024 r. o godz. 10:00

Egzamin dotyczy Następujących specjalności uprawnień architektonicznych
 • dla pełnego zakresu projektowania i nadzoru nad robotami budowlanymi;
 • dla pełnego zakresu projektowania;
 • dla pełnego zakresu nadzoru nad robotami budowlanymi;
 • dla projektowania i nadzoru nad robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;
 • dla projektowania w ograniczonym zakresie;
 • dla nadzoru nad robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

Termin składania dokumentów kwalifikacyjnych 2024

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP informuje zainteresowanych kandydatów o konieczności złożenia wniosków dotyczących udziału w procedurze kwalifikacyjnej na uprawnienia architektoniczne. Ostateczny termin składania dokumentacji w celu przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane w dziedzinie architektury ustalony został na:

 • 7 marca 2024 roku dla sesji letniej
 • 6 września 2024 roku dla sesji zimowej

Gdzie składać dokumenty kwalifikacyjne

Dokumenty kwalifikacyjne należy składać we właściwej ze względu na miejsce zamieszkania Okręgowej Izbie Architektów RP. Lista okręgowych izb architektów oraz adresy:

 1. Okręgowa Izba Architektów RP w Warszawie Adres: ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
 2. Okręgowa Izba Architektów RP w Krakowie Adres: ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków
 3. Okręgowa Izba Architektów RP we Wrocławiu Adres: ul. Prusa 2, 50-319 Wrocław
 4. Okręgowa Izba Architektów RP w Poznaniu Adres: ul. Święty Marcin 80/82, 61-809 Poznań
 5. Okręgowa Izba Architektów RP w Gdańsku Adres: ul. Wały Jagiellońskie 2/4, 80-887 Gdańsk
 6. Okręgowa Izba Architektów RP w Łodzi Adres: ul. Piotrkowska 17, 90-406 Łódź
 7. Okręgowa Izba Architektów RP w Katowicach Adres: ul. Dyrekcyjna 6, 40-013 Katowice
 8. Okręgowa Izba Architektów RP w Szczecinie Adres: ul. Świętego Ducha 2, 70-205 Szczecin
 9. Okręgowa Izba Architektów RP w Lublinie Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 19, 20-002 Lublin
 10. Okręgowa Izba Architektów RP w Bydgoszczy Adres: ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz
 11. Okręgowa Izba Architektów RP w Białymstoku Adres: ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok
 12. Okręgowa Izba Architektów RP w Rzeszowie Adres: ul. 3 Maja 13, 35-030 Rzeszów
 13. Okręgowa Izba Architektów RP w Opolu Adres: ul. Krakowska 39, 45-018 Opole
 14. Okręgowa Izba Architektów RP w Kielcach Adres: ul. Sienkiewicza 12, 25-007 Kielce
 15. Okręgowa Izba Architektów RP w Zielonej Górze Adres: ul. Moniuszki 7, 65-001 Zielona Góra
 16. Okręgowa Izba Architektów RP w Olsztynie Adres: ul. Dąbrowszczaków 3, 10-541 Olsztyn

Terminy egzaminów na uprawnienia architektoniczne w latach 2023 do 2026

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP wyznaczyła już terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej na lata 2023, 2024, 2025 oraz 2026. Zainteresowane osoby mogą więc za wczasu zaplanować przygotowania ;-)

Rok Sesja letnia Sesja zimowa
2023 2 czerwca 1 grudnia
2024 7 czerwca 6 grudnia
2025 6 czerwca 5 grudnia
2026 5 czerwca 4 grudnia

Opublikowano

w

przez

Tagi: