Kategoria: Aktualności

 • Termin egzaminu na uprawnienia architektoniczne w 2024 roku

  Termin egzaminu na uprawnienia architektoniczne w 2024 roku

  Termin egzaminu na uprawnienia architektoniczne jest ustalany przez właściwy organ samorządu zawodowego W przypadku uprawnień z zakresu architektury w Polsce rolę tę pełni Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP. Ta instytucja, działając na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo budowlane, odpowiada za organizację i koordynację procesu egzaminacyjnego. Decyzja o dacie egzaminu jest podejmowana z…

 • Uprawnienia architektoniczne drożeją

  Uprawnienia architektoniczne drożeją

  Rosną opłaty wymagane przez IARP podczas kwalifikacji by uzyskać uprawnienia architektoniczne w 2019 roku. Koszty uprawnień architektonicznych od kilku lat systematycznie rosną.

 • Zmiana terminu egzaminu na uprawnienia architektoniczne – sesja ZIMA 2016

  Zmiana terminu egzaminu na uprawnienia architektoniczne – sesja ZIMA 2016

  Informujemy, iż Izba Architektów RP ustaliła termin egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej na dzień 9 grudnia 2016 na godzinę 10.00. Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu informujemy, że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej  w sesji zimowej na dzień 9…

 • Opłata za postępowanie kwalifikacyjne w roku 2016

  Opłata za postępowanie kwalifikacyjne w roku 2016

  Zgodnie z uchwałą  numer  O–36–IV-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dn. 21 sierpnia 2014 roku stawki opłat za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, wynoszą odpowiednio: z tytułu kwalifikowania: 800 złotych z tytułu przeprowadzenia egzaminu: 800 złotych z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu: 450 złotych…

 • Terminy składania wniosków o zdobycie uprawnień w 2016 roku

  Terminy składania wniosków o zdobycie uprawnień w 2016 roku

  Krajowa komisja Kwalifikacyjna IARP ustaliła już ostateczne terminy składania wniosków dla osób przystępujących do zdobycia uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w 2016 roku.     [alert-announce]SESJA LETNIA – dokumenty należy złożyć do 24 czerwca 2016 roku [/alert-announce] [alert-announce]SESJA ZIMOWA – dokumenty należy złożyć do 16 września 2016 roku[/alert-announce]   Wnioski wraz z kompletnymi załącznikami należy…

 • Terminy egzaminów na uprawnienia architektoniczne w 2016 roku

  Terminy egzaminów na uprawnienia architektoniczne w 2016 roku

  Znamy już terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w 2016 roku. Egzamin dla wszystkich rodzajów i specjalności uprawnień odbędzie się:     [alert-announce]SESJA LETNIA – 24 czerwca 2016 roku , godzina 10.00[/alert-announce] [alert-announce]SESJA ZIMOWA – 16 grudnia 2016 roku, godzina 10:00[/alert-announce]  

 • Terminy egzaminów na uprawnienia architektoniczne w roku 2012

  Terminy egzaminów na uprawnienia architektoniczne w roku 2012

  Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 2012 r. zostały wyznaczone następująco: sesja letnia – 1 czerwca 2012 (termin składania wniosków – do 2 marca 2012) sesja zimowa – 7 grudnia 2012 (termin składania wniosków – do 31 sierpnia 2012)   Do wniosku należy dołączyć: Odpis dyplomu, Życiorys zawodowy, Książkę praktyki zawodowej,…

 • Terminy i opłaty za egzamin 2011

  Terminy i opłaty za egzamin 2011

  Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów pisemnych na uprawnienia budowlane: sesja letnia – 10 czerwca 2011 r. sesja zimowa – 2 grudnia 2011 r. Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w 2011 r. wynoszą: z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej jest równa 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę: 1.386,- zł. × 50 % = 693,- zł.…