Uprawnienia architektoniczne po budownictwie

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z 2014 roku, absolwenci kierunku budownictwo mogą starać się o uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w niektórych rodzajach i specjalnościach.

 

 

Po zdobyciu tytułu zawodowego magister inżynier budownictwa, absolwent ( po odbyciu odpowiedniej praktyki ) może starać się o :

uprawnienia architektoniczne do projektowania w ograniczonym zakresie – pozwalające na projektowanie oraz sprawdzanie projektów budowlanych obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej i sprawowanie nadzoru autorskiego na budowie tych obiektów budowlanych, oraz kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych.

uprawnienia architektoniczne do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – które umożliwią mu m.in. kierowanie budową lub robotami budowlanymi przy realizacji obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej, kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów w odniesieniu do realizacji ww. obiektów budowlanych, wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji wcześniej wymienionych obiektów budowlanych, oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania wcześniej wymienionych obiektów budowlanych.

Po zdobyciu tytułu zawodowego inżynier budownictwa, absolwent ( po odbyciu odpowiedniej praktyki ) może starać się o :

uprawnienia architektoniczne do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – zakres uprawnień podano powyżej.

 

Podsumowując uprawnienia projektowe architektoniczne dla inżynierów budownictwa są bardzo ograniczone i właściwie nieprzydatne, gdyż projektowanie na obszarze zagrodowym sprowadza się do obiektów zlokalizowanych na działkach rolnych i leśnych.( czyli np. stodoły, obiekty rolnicze, magazyny rolnicze). Wszelkie obiekty na działkach budowlanych podlegają pod nieograniczone uprawnienia projektowe, a takich inżynier budownictwa aktualnie nie uzyska.

Jeżeli chodzi o uprawnienia architektoniczne wykonawcze dla absolwentów budownictwa to biorąc pod uwagę powyższe ograniczenia,  także są niewiele warte i zdecydowanie lepiej zdobyć uprawnienia wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w Izbie Inżynierów.


Opublikowano

w

przez

Tagi: