Kategoria: Wymagania i kwalifikacja

 • Opłaty za egzamin i kwalifikację na uprawnienia architektoniczne

  Opłaty za egzamin i kwalifikację na uprawnienia architektoniczne

  Wysokość opłat związanych z procesem uzyskiwania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w Polsce, takich jak opłata za kwalifikowanie wykształcenia i praktyki zawodowej (pierwsza rata) oraz opłata za przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia budowlane (druga rata), jest ustalana przez Krajową Radę Izby Architektów RP. Krajowa Rada Izby Architektów RP podejmuje uchwałę w sprawie wysokości opłat. Uchwała ta…

 • Zasada poufności a proces kwalifikacyjny na uprawnienia architektoniczne

  Zasada poufności a proces kwalifikacyjny na uprawnienia architektoniczne

  Rozważając kwestię załączania projektów architektonicznych do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych w kontekście klauzuli poufności zawartej w umowie między architektem a inwestorem, istotne jest zrozumienie kilku kluczowych aspektów. Te aspekty obejmują zasady prawne dotyczące procesu kwalifikacyjnego, charakter klauzuli poufności oraz najlepsze praktyki, które należy zastosować, aby uniknąć potencjalnych problemów prawnych. Zasady Prawne Procesu Kwalifikacyjnego Na…

 • Klauzula poufności a dokumenty dołączane do wniosku o uprawnienia architektoniczne

  Klauzula poufności a dokumenty dołączane do wniosku o uprawnienia architektoniczne

  W obliczu pytań dotyczących zgodności załączania projektów architektonicznych do wniosków o nadanie uprawnień budowlanych z klauzulami poufności, istotne jest przeanalizowanie obowiązujących przepisów i regulacji. W artykule wyjaśniamy, czy takie działanie stanowi naruszenie umowy cywilno-prawnej między architektem a inwestorem oraz podajemy interpretację Krajowej Izby Architektów RP w tym zakresie. Podstawa prawna Omawiając zasadność załączania projektów architektonicznych…

 • Uprawnienia architektoniczne rodzaje i zakres

  Uprawnienia architektoniczne rodzaje i zakres

  Rodzaje i typy uprawnień architektonicznych wyszczególnionych w ustawie Prawo budowlane oraz wymagania niezbędne do ich uzyskania. Każdy z rodzajów uprawnień przyznawane jest przez okręgowe komisje kwalifikacyjne Izby Architektów RP po przejściu procesu kwalifikacyjnego oraz spełnieniu określonych warunków ustawowych.

 • Wniosek o nadanie uprawnień architektonicznych

  Wniosek o nadanie uprawnień architektonicznych

  Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej:

 • Schemat postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu IARP

  Schemat postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu IARP

  Izba Architektów RP ( IARP ) opublikowała schemat postępowania kwalifikacyjnego oraz egzaminu na uprawnienia architektoniczne.

 • Terminy i koszty egzaminów w 2019 roku

  Terminy i koszty egzaminów w 2019 roku

  Izba Architektów RP ( IARP ) ogłosiła terminy egzaminów na uprawnienia architektoniczne w 2019 roku oraz ostateczne daty składania dokumentów kwalifikacyjnych do sesji lato i zima 2019.

 • Uprawnienia architektoniczne po budownictwie

  Uprawnienia architektoniczne po budownictwie

  Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z 2014 roku, absolwenci kierunku budownictwo mogą starać się o uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w niektórych rodzajach i specjalnościach.     Po zdobyciu tytułu zawodowego magister inżynier budownictwa, absolwent ( po odbyciu odpowiedniej praktyki ) może starać się o : uprawnienia architektoniczne do projektowania…

 • Zakres uprawnień architektonicznych

  Zakres uprawnień architektonicznych

  Poniżej zestawiono zakres poszczególnych specjalności i rodzajów uprawnień architektonicznych, obrazujący jakie czynności można po ich uzyskaniu wykonywać w ramach samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.       Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej umożliwiają: projektowanie, sprawdzanie projektów budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, kierowanie…

 • W jakiej Okręgowej Izbie Architektów zdawać egzamin?

  W jakiej Okręgowej Izbie Architektów zdawać egzamin?

  Zasada ogólna Zgodnie z regulaminem postępowania kwalifikacyjnego IARP w sprawie nadawania uprawnień architektonicznych, właściwą miejscową Okręgową Komisję Kwalifikacyjną wyznacza się według miejsca zamieszkania kandydata ubiegającego się o uprawnienia. Miejsce zamieszkania kandydat wskazuje we wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz nadanie uprawnień. Zmiana Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej na inną Istnieje możliwość zmiany Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej z miejsca…