Kategoria: Wymagania i kwalifikacja

 • Uprawnienia architektoniczne rodzaje i zakres

  Uprawnienia architektoniczne rodzaje i zakres

  Rodzaje i typy uprawnień architektonicznych wyszczególnionych w ustawie Prawo budowlane oraz wymagania niezbędne do ich uzyskania. Każdy z rodzajów uprawnień przyznawane jest przez okręgowe komisje kwalifikacyjne Izby Architektów RP po przejściu procesu kwalifikacyjnego oraz spełnieniu określonych warunków ustawowych.

 • Wniosek o nadanie uprawnień architektonicznych

  Wniosek o nadanie uprawnień architektonicznych

  Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej:

 • Schemat postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu IARP

  Schemat postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu IARP

  Izba Architektów RP ( IARP ) opublikowała schemat postępowania kwalifikacyjnego oraz egzaminu na uprawnienia architektoniczne.

 • Terminy i koszty egzaminów w 2019 roku

  Terminy i koszty egzaminów w 2019 roku

  Izba Architektów RP ( IARP ) ogłosiła terminy egzaminów na uprawnienia architektoniczne w 2019 roku oraz ostateczne daty składania dokumentów kwalifikacyjnych do sesji lato i zima 2019.

 • Uprawnienia architektoniczne po budownictwie

  Uprawnienia architektoniczne po budownictwie

  Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z 2014 roku, absolwenci kierunku budownictwo mogą starać się o uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w niektórych rodzajach i specjalnościach.     Po zdobyciu tytułu zawodowego magister inżynier budownictwa, absolwent ( po odbyciu odpowiedniej praktyki ) może starać się o : uprawnienia architektoniczne do projektowania…

 • Zakres uprawnień architektonicznych

  Zakres uprawnień architektonicznych

  Poniżej zestawiono zakres poszczególnych specjalności i rodzajów uprawnień architektonicznych, obrazujący jakie czynności można po ich uzyskaniu wykonywać w ramach samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.       Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej umożliwiają: projektowanie, sprawdzanie projektów budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, kierowanie…

 • W jakiej Okręgowej Izbie Architektów zdawać egzamin?

  W jakiej Okręgowej Izbie Architektów zdawać egzamin?

  Zasada ogólna Zgodnie z regulaminem postępowania kwalifikacyjnego IARP w sprawie nadawania uprawnień architektonicznych, właściwą miejscową Okręgową Komisję Kwalifikacyjną wyznacza się według miejsca zamieszkania kandydata ubiegającego się o uprawnienia. Miejsce zamieszkania kandydat wskazuje we wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz nadanie uprawnień. Zmiana Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej na inną Istnieje możliwość zmiany Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej z miejsca…

 • Schemat postępowania kwalifikacyjnego

  Schemat postępowania kwalifikacyjnego

  Prezentujemy aktualny schemat postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej. Schemat został opracowany przez IARP na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Obrazuje poszczególne etapy uzyskiwania uprawnień, od złożenia wniosku do decyzji o nadaniu uprawnień.  

 • Wykształcenie wymagane do zdobycia uprawnień architektonicznych

  Wykształcenie wymagane do zdobycia uprawnień architektonicznych

  Zestawienie wykształcenia wymaganego do zdobycia poszczególnych rodzajów uprawnień architektonicznych:   do projektowania bez ograniczeń Wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego magister inżynier architekt.   do projektowania w ograniczonym zakresie Wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego inżynier architekt lub magister inżynier budownictwa.   do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń Wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego magister inżynier…

 • Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

  Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

   Wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń powinny być składane do okręgowej komisji egzaminacyjnej Izby Architektów RP, właściwej zgodnie z miejscem zamieszkania kandydata. Wniosek powinien być sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych. Kopia tego…