W jakiej Okręgowej Izbie Architektów zdawać egzamin?

Zasada ogólna

Zgodnie z regulaminem postępowania kwalifikacyjnego IARP w sprawie nadawania uprawnień architektonicznych, właściwą miejscową Okręgową Komisję Kwalifikacyjną wyznacza się według miejsca zamieszkania kandydata ubiegającego się o uprawnienia. Miejsce zamieszkania kandydat wskazuje we wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz nadanie uprawnień.

Zmiana Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej na inną

Istnieje możliwość zmiany Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej z miejsca zamieszkania kandydata na inną. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna po rozpatrzeniu wniosku osoby ubiegającej się  o zmianę i uznania go za zasadnym, może zmienić właściwą Okręgową Komisję Kwalifikacyjną. Argumentem w takim przypadku może być np. przebywanie w delegacji związane z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi.


Opublikowano

w

przez

Tagi: