Wymagana długość praktyki zawodowej

czas praktykiPoniżej podano wymagane okresy praktyki zawodowej do zdobycia poszczególnych rodzajów uprawnień architektonicznych. Długość praktyki oczywiście oprócz rodzaju uprawnień, w niektórych przypadkach zależy także od posiadanego wykształcenia.

 

do projektowania bez ograniczeń
Wymagane jest odbycie: 1 roku praktyki na budowie oraz 1 roku praktyki projektowej.

 

do projektowania w ograniczonym zakresie
Wymagane jest odbycie: 1 roku praktyki na budowie oraz 1 roku praktyki projektowej.

 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
Wymagane jest odbycie: 1,5 roku praktyki na budowie oraz 1 roku praktyki projektowej.

 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
Wymagane jest odbycie: 1,5 roku praktyki na budowie oraz 1 roku praktyki projektowej.

 

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
Dla posiadających tytuł zawodowy magister inżynier architekt – Wymagane jest odbycie: 1,5 roku praktyki na budowie.

Dla posiadających tytuł zawodowy inżynier architekt – Wymagane jest odbycie: 3 lat praktyki na budowie.

 

do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
Dla posiadających tytuł zawodowy magister inżynier budownictwa lub inżynier architektWymagane jest odbycie: 1,5 roku praktyki na budowie.

Dla posiadających tytuł zawodowy inżynier budownictwa – Wymagane jest odbycie: 3 lat praktyki na budowie.

Dla posiadających tytuł zawodowy technik architekt – Wymagane jest odbycie: 4 lat praktyki na budowie.


Opublikowano

w

przez

Tagi: