Zakres uprawnień architektonicznych

zakres uprawnieńPoniżej zestawiono zakres poszczególnych specjalności i rodzajów uprawnień architektonicznych, obrazujący jakie czynności można po ich uzyskaniu wykonywać w ramach samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

 

 

 

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej umożliwiają:

 • projektowanie, sprawdzanie projektów budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
 • kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi,
 • kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,
 • wykonywanie nadzoru inwestorskiego, oraz
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej umożliwiają:

 • projektowanie, sprawdzanie projektów budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, oraz
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej umożliwiają:

 • kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi,
 • kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,
 • wykonywanie nadzoru inwestorskiego, oraz
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej umożliwiają:

 • projektowanie, sprawdzanie projektów budowlanych obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej i sprawowanie nadzoru autorskiego na budowie tych obiektów budowlanych,
 • kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi przy realizacji ww. obiektów budowlanych,
 • kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów w odniesieniu do realizacji ww. obiektów budowlanych,
 • wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji ww. obiektów budowlanych,
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania ww. obiektów budowlanych.

Uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie umożliwiają:

 • projektowanie oraz sprawdzanie projektów budowlanych obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej i sprawowanie nadzoru autorskiego na budowie tych obiektów budowlanych, oraz
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie umożliwiają:

 • kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi przy realizacji obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej,
 • kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów w odniesieniu do realizacji ww. obiektów budowlanych,
 • wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji ww. obiektów budowlanych, oraz
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania ww. obiektów budowlanych.

Opublikowano

w

przez

Tagi: