Zasady przeprowadzania egzaminu pisemnego

egzamin testowyEgzamin pisemny przeprowadzany jest w formie testu, polegającego na wyborze jednej z trzech dostępnych odpowiedzi.

Test dla każdego rodzaju uprawnień architektonicznych składa się z 60 pytań, w tym:

  • 42 pytania – z zakresu ustaw i przepisów wykonawczych wyszczególnionych w wykazie wymaganych aktów prawnych  przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną
  • 12 pytań – związanych z przepisami BHP podczas wykonywania robót budowlanych
  • 6 pytań – z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego

Czas trwania egzaminu pisemnego wynosi 90 minut.

Do zdania egzaminu i przystąpienia do części ustnej wymagane jest uzyskanie 45 prawidłowych odpowiedzi ( co stanowi 75 % ogólnej liczby pytań )

Wyniki egzaminu pisemnego są ogłaszane przez komisję egzaminacyjną, niezwłocznie po sprawdzeniu testów wszystkich kandydatów. Kandydatom, którzy nie uzyskali wymaganego wyniku prawidłowych odpowiedzi Komisja Kwalifikacyjna  wydaje decyzję o odmowie nadania uprawnień architektonicznych.

Pozytywny wynik egzaminu testowego zachowuje ważność przez 3 lata od jego uzyskania.


Opublikowano

w

przez

Tagi: