egzamin na uprawnienia architektoniczne przesuniecia terminu

Zmiany w egzaminach na uprawnienia architektoniczne z powodu stanu epidemii

W dobie bezprecedensowych wyzwań stawianych przez pandemię COVID-19, każda branża musiała dostosować swoje działania do nowej rzeczywistości. Nie inaczej jest w sektorze budowlanym, gdzie proces zdobywania uprawnień architektonicznych stanął w obliczu nieoczekiwanych przeszkód. Znaczące zmiany wprowadzone przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną (KKK) w zakresie egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej stanowią odpowiedź na te wyzwania.

Zawieszenie 3-letniego terminu ważności egzaminu na uprawnienia architektoniczne

W obliczu trwającej epidemii COVID-19, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna (KKK) wydała wytyczne odnośnie egzaminów na uprawnienia architektoniczne. W myśl obowiązującego prawa, zazwyczaj pozytywny wynik części pisemnej takiego egzaminu był ważny przez 3 lata od daty jego uzyskania. Po upływie tego terminu, kandydat tracił możliwość przystąpienia do egzaminu ustnego. Jednak, ze względu na specjalne okoliczności związane z pandemią, zasady te uległy zmianie.

Przepisy prawne a epidemia

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 15 zzr ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19, terminy zawite, które wiążą się z negatywnymi skutkami dla strony w przypadku ich niezachowania, są zawieszone w czasie epidemii. Oznacza to, że 3-letni okres ważności wyniku egzaminu pisemnego zostaje tymczasowo zatrzymany. W praktyce, oznacza to, że uprawnienie do przystąpienia do egzaminu ustnego nie wygasa nawet w przypadku odwołania sesji egzaminacyjnych, jak miało to miejsce w czerwcu.

Działania Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej IARP

KKK IARP zwraca uwagę, że zawieszenie terminów dotyczy również procedur administracyjnych. Pomimo epidemii, komisje kwalifikacyjne mogą prowadzić postępowania, analizować wnioski, wydawać decyzje i wzywać do uzupełnienia braków w dokumentacji. Wszelkie działania podjęte w tym czasie są uznawane za skuteczne i ważne.

Ważność dokumentów i czynności prawnych

Czynności prawne dokonane w okresie epidemii, takie jak uzupełnienie wniosków czy odwołania od decyzji, zostaną uznane za ważne po zakończeniu stanu zagrożenia. Warto zauważyć, że jeśli wnioskodawca zdecyduje się na działanie w okresie zawieszenia terminów, takie działanie zostanie uznane za skuteczne. Dodatkowo, w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, po zakończeniu stanu epidemii, organ może zażądać ich uzupełnienia w formie pisemnej.

Zmiany wprowadzone przez KKK w odpowiedzi na pandemię COVID-19 mają na celu złagodzenie negatywnych skutków epidemii dla osób starających się o uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej. Wprowadzone regulacje mają na celu zapewnienie, że kandydaci nie stracą swoich szans na zdobycie uprawnień z powodu sytuacji, na którą nie mają wpływu. Jest to ważny krok w kierunku zapewnienia ciągłości i elastyczności w sektorze budowlanym w trudnych czasach.


Opublikowano

w

przez

Tagi: