Tag: egzamin na uprawnienia architektoniczne

 • Program do nauki na egzamin na uprawnienia architektoniczne

  Program do nauki na egzamin na uprawnienia architektoniczne

  Program przeznaczony jest dla kandydatów przygotowujących się do egzaminu na uprawnienia architektoniczne. Umożliwia przyswojenie i sprawdzenie znajomości aktów prawnych, skracając tym samym czas poświęcony na naukę i znacznie usprawniając jej proces. Na egzaminie wymagana jest znajomość kilkudziesięciu ustaw i rozporządzeń. Przygotowywanie się w sposób tradycyjny przez czytanie/ zapamiętywanie jest wysoce nieefektywne i czasochłonne, a często…

 • Egzamin na uprawnienia architektoniczne

  Egzamin na uprawnienia architektoniczne

  Egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadzane są dwa razy w roku, w terminach ustalonych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną. Terminy egzaminów ogłaszane są na stronie internetowej Izby Architektów RP w styczniu każdego roku. Egzamin odbywa się we wszystkich okręgach w tym samym terminie, na podstawie tych samych zestawów pytań. Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części…

 • Schemat postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu na uprawnienia architektoniczne

  Schemat postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu na uprawnienia architektoniczne

  SCHEMAT Postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń _______________________________________________________________________________________ źródło: IARP

 • Terminy egzaminów na uprawnienia architektoniczne w roku 2012

  Terminy egzaminów na uprawnienia architektoniczne w roku 2012

  Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 2012 r. zostały wyznaczone następująco: sesja letnia – 1 czerwca 2012 (termin składania wniosków – do 2 marca 2012) sesja zimowa – 7 grudnia 2012 (termin składania wniosków – do 31 sierpnia 2012)   Do wniosku należy dołączyć: Odpis dyplomu, Życiorys zawodowy, Książkę praktyki zawodowej,…