Terminy egzaminów na uprawnienia architektoniczne w roku 2012

Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 2012 r. zostały wyznaczone następująco:

  • sesja letnia – 1 czerwca 2012 (termin składania wniosków – do 2 marca 2012)
  • sesja zimowa – 7 grudnia 2012 (termin składania wniosków – do 31 sierpnia 2012)
 
Do wniosku należy dołączyć:
  1. Odpis dyplomu,
  2. Życiorys zawodowy,
  3. Książkę praktyki zawodowej,
  4. Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej (dotyczy osób odbywających praktykę za granicą),
  5. Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby zawodowej osób, pod których kierownictwem była odbywana praktyka (dotyczy osób odbywających praktykę w Polsce),
  6. Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych,
  7. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne
  8. Kopia Dowodu Osobistego potwierdzona przez pracownika biura okręgowej izby architektów RP z oryginałem.

 

 

źródło: IARP


Opublikowano

w

przez