Terminy i koszty egzaminów w 2019 roku

Izba Architektów RP ( IARP ) ogłosiła terminy egzaminów na uprawnienia architektoniczne w 2019 roku oraz ostateczne daty składania dokumentów kwalifikacyjnych do sesji lato i zima 2019.

Terminy egzaminów

 

 • sesja LATO 2019 – 7 czerwca 2019 r. godz. 10:00
 • sesja ZIMA 2019 – 6 grudnia 2019 r. godz. 10.00

Terminy kwalifikacji i składania dokumentów

Komisja kwalifikacyjna informuje, iż  termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej:

 • w sesji letniej przypada na dzień 7 marca 2019 r.,
 • w sesji zimowej przypada na dzień 6 września 2019 r.

Opłaty i koszty egzaminu oraz postępowania kwalifikacyjnego

Opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz egzaminu na uprawnienia architektoniczne wynoszą odpowiednio:

 1. oddzielnie na uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:
  1. z tytułu kwalifikowania 1000 złotych (tysiąc złotych 00/100),
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1000 złotych (tysiąc złotych 00/100),
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 590 złotych (pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100);
 2. łącznie na uprawnienia :
  1. z tytułu kwalifikowania 1500 złotych (tysiąc pięćset złotych 00/100),
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1500 złotych (tysiąc pięćset złotych 00/100),
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 870 złotych (osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100).

 

 


Opublikowano

w

,

przez