Zmiana terminu egzaminu na uprawnienia architektoniczne – sesja ZIMA 2016

Informujemy, iż Izba Architektów RP ustaliła termin egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej na dzień 9 grudnia 2016 na godzinę 10.00.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu informujemy, że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej  w sesji zimowej na dzień 9 września 2016 roku.

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń  wynoszą:

  • z tytułu kwalifikowania = 800 zł
  • z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 800 zł
  • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 450  zł

 

Rodzaje uprawnień budowlanych w zakresie IARP:

  • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
  • do projektowania bez ograniczeń
  • do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
  • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
  • do projektowania w ograniczonym zakresie
  • do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

Opublikowano

w

przez