Tag: uprawnienia architektoniczne

 • Wniosek o nadanie uprawnień architektonicznych

  Wniosek o nadanie uprawnień architektonicznych

  Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej:

 • Zmiana terminu egzaminu na uprawnienia architektoniczne – sesja ZIMA 2016

  Zmiana terminu egzaminu na uprawnienia architektoniczne – sesja ZIMA 2016

  Informujemy, iż Izba Architektów RP ustaliła termin egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej na dzień 9 grudnia 2016 na godzinę 10.00. Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu informujemy, że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej  w sesji zimowej na dzień 9…

 • Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

  Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

   Wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń powinny być składane do okręgowej komisji egzaminacyjnej Izby Architektów RP, właściwej zgodnie z miejscem zamieszkania kandydata. Wniosek powinien być sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych. Kopia tego…

 • Egzamin na uprawnienia architektoniczne

  Egzamin na uprawnienia architektoniczne

  Egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadzane są dwa razy w roku, w terminach ustalonych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną. Terminy egzaminów ogłaszane są na stronie internetowej Izby Architektów RP w styczniu każdego roku. Egzamin odbywa się we wszystkich okręgach w tym samym terminie, na podstawie tych samych zestawów pytań. Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części…